חנויות בעין יפה Shaldag Eyewear
בעין יפה
מרכז ושפלה
http://opaa.goop.co.il/GoopSitesFiles/82937/User/Upload/ico03.png כצנלסון 135, גבעתיים
03-6700612

 

בעין יפה
מרכז ושפלה
http://opaa.goop.co.il/GoopSitesFiles/82937/User/Upload/ico03.png כצנלסון 135, גבעתיים
03-6700612